DELAB előadások

2021. szeptember 28. 18:00 Folytatódik a „Labdarúgás elmélete és gyakorlata" szabadon választható kredittárgy előadássorozata.

„A modern labdarúgó világbajnokságok története I.” címmel Sándor Mihály címzetes egyetemi docens, egyetemi mesteroktató, tudományos főmunkatárs (DE), sporttörténész, újságíró, szakíró tart előadást.

Időpont: 2021. szeptember 28. kedd 18 óra
Helyszín: DE Böszörményi úti campus, Agrártudományi Főépület, fszt. II. előadó (Debrecen, Böszörményi u. 138.)