DELAB előadások

2020. szeptember 16. 18:00 A „Labdarúgás elmélete és gyakorlata" szabadon választható kredittárgy keretében „A labdarúgás története, kialakulása” címmel Sándor Mihály, címzetes egyetemi docens, egyetemi főmunkatárs sporttörténész, újságíró, szakíró tart előadást.

Időpont: 2020. szeptember 16. szerda 18 óra
Helyszín: DE Böszörményi úti campus, Agrártudományi Főépület, fszt. II. előadó  (Debrecen, Böszörményi u. 138.)