Elvek és gyakorlat az eljárások súlyossági osztályozásában

Az állatok tudományos és oktatási célú védelméről szóló irányelv (Az Európai Parlament és a Tanács 2010/63/EU irányelve (2010. szeptember 22.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről) implementációja kihívást jelentett az EU tagállamai számára, különösen ott, ahol korábban a laboratóriumi állatok számára kevésbé kiterjedt jogi védelmet élveztek. Az egyik ilyen kihívás az eljárások kötelező súlyossági besorolása, mind adminisztratív, mind technikai szempontból. A besorolást a kutatási projektek tervezési szakaszában (vagy egyes oktatási programok meghatározásánál) szükséges megtenni, amikor a kutatóknak lehetőségük nyílik a a projektengedély iránti kérelmek benyújtására az illetékes hatóság felé. Ezen kívül, statisztikai célokra szükséges a kutatási és oktatási célra használt állatok jelentése, ahol azonban a kutató által előrevetített súlyossági fok helyett az állat tényleges fájdalmának, szenvedésének, félelmének vagy maradandó károsodásának súlyosságát kell figyelembe venni. Az illetékes hatóságok a projektek visszaható hatályú értékelését is végzik, amennyiben a projektek súlyos eljárásokat tartalmaznak, vagy főemlősöket használnak, és minden olyan esetben, ahol ezt szükségesnek ítélik meg.

A súlyossági besorolás szükségessége nemcsak a jogi követelmények alapos ismeretét követeli meg, hanem azt is, hogy a kutatók, az állatgondozó személyzet és az állatjóléti testületek képzettek és kompetensek legyenek a súlyosság értékelésénél és osztályozásánál, amikor tervezik, felügyelik és jelentik az állatok felhasználását a tudomány és az oktatás területén.

A TÉT_16-1-2016-0093 és ÚNKP-18-4-DE-71 keretében, 2018. szeptember 25-én tartott szeminárium célja az volt, hogy a súlyosságértékelésre és osztályozásra vonatkozó legfontosabb jogi és technikai szempontokat bemutatassa, valamint a tényleges példákon keresztül gyakorlati segítséget nyújtson.

Szeminárium - meghívott előadó: Nuno Franco PhD, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Universidade do Porto, Portugal. http://www.i3s.up.pt/

Helyszín: Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Sugárterápia épület I. szemináriumi terem

Projekt szakmai vezető: Dr. Varga Orsolya, varga.orsolya@sph.unideb.hu

 

Közzététel dátuma: 
2018. szeptember 27.