Egészségügyi humánerőforrás fejlesztés a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában

SAJTÓKÖZLEMÉNY

EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS A DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONTJÁBAN

Az „Egészségügyi humánerőforrás fejlesztés a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában” című projekt célja
az érintett területeken a betegellátás folyamatosságának, biztonságának és minőségének fokozása, a
dolgozói leterheltség csökkentése és ezzel a betegre fordítható egységidő növelése, valamint az
egészségügyi ellátás hozzáférhetőségének javítása. A humánerőforrás fejlesztéseken keresztül valós
szükségleteken alapuló, fenntartható betegellátás valósulhat meg a régióban, távlatilag pedig mindezek
révén növelhető a lakosság egészsége, életminősége. A projekt megvalósításának ideje 2018. január 1. és
2020. április 30. közötti időszak volt. Az EFOP-1.10.2-17-2017-00021 azonosítószámú projekt az EFOP-1.10.2-
17 kódszámú felhívás keretében 149 999 999 Ft-os támogatásban részesült, amely révén 85%-ban uniós,
15%-ban hazai központi költségvetési forrásból kerül finanszírozásra.

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ az érvényes szakmai struktúra legtöbb egészségügyi szolgáltatásához
rendelkezik a minimálkövetelmények teljesítéséhez szükséges személyi feltételekkel, ám az országos szakorvosi
hiányszakmák körébe tartozó ellátások jelentős humánerőforrás hiánnyal működnek. Az ott végzett munka így óriási
leterheltséget jelent, amelyet az újonnan jelentkező feladatok ellátása és a távozó kollégák együttes hatása nehezít,
így elsősorban ezen szakmák vonatkozásában pályázott az Intézmény támogatott szakorvosi álláshelyek
betöltésére.

A betervezett munkaerő fejlesztéseken keresztül - a fentieken felül - két, a betegellátást közvetlenül érintő szervezeti
változás humánerőforrás vonatkozásait is szükséges kezelni. Ugyanakkor nem csak az új kollégák felvétele jelent
kihívást, a meglévő munkatársak megtartása még nehezebb feladat, ezért olyan munkakörökben dolgozók
számának növelése is megvalósult a pályázat keretében, akik az orvosok, nővérek tevékenységét támogatják,
kiegészítik.

A hiányzó és a megerősödő funkciókhoz illeszkedő orvosi, szakdolgozói kapacitások biztosítása érdekében a 11 új
szakember foglalkoztatásához nyújtott átmeneti bértámogatás révén az egészségügyi humánerőforrás mennyiségi
fejlesztését célzó beavatkozások valósultak meg. Mindennek eredményeként csökkent a Klinikai Központ keretében
a betöltetlen álláshelyek száma, javultak a munkaerő megtartását szolgáló feltételek, illetve erősödött a lakosság
számára nyújtott ellátások minősége és hatékonysága. A pályázati támogatás így közvetetten hozzájárult az
életesélyek és az egészségben eltöltött életévek számának növekedéséhez.

A projektről bővebb tájékoztatás Dr. Nádházy Zsolt projektmenedzsertől kérhető.
Elérhetősége: +36/52/411-717/55426; nadzsolt@med.unideb.hu

 

Közzététel dátuma: 
2020. május 15.

Letölthető dokumentumok