EFOP-3.6.2-16-2017-00001 Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpát-medencében

2017 | 11 | 27

SAJTÓKÖZLEMÉNY
 

A Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem és az Eszterházy Károly Egyetem közösen nyert el európai uniós forrásból támogatást „Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpát-medencében” címmel tematikus kutatási hálózati együttműködések megvalósítására, amely a meghirdetett hét kiemelt tudományterület közül az élelmiszer- és agrártudományok területén valósul meg.

A projekt átfogó célja a hazai kutatók nemzetközi kutatásokhoz való kapcsolódásának elősegítése a multifunkcionális mezőgazdasági fejlesztések kérdéseinek vizsgálatán keresztül. A konzorcium a 36 hónapos futamidő alatt a Kárpát-medencére vonatkozóan komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatását, szolgáltatási hálózatának kidolgozását tervezi megvalósítani tematikus  együttműködések keretében. Mindezt annak érdekében, hogy a következő időszakban hazai és nemzetközi szinten mérve is hatékony és fenntartható kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység valósuljon meg az érintett régióban az agrártudományok területén, elsődlegesen a sokoldalú mezőgazdasági fejlesztések kérdéseinek vizsgálatán keresztül.

Az EU multifunkcionális agrármodelljének célja, hogy egy gazdaságilag hatékony, ugyanakkor környezeti szempontból fenntartható mezőgazdaságot alakítson ki, amely funkciói révén képes hozzájárulni a vidéki térségek (mint a Kárpát-medence) integrált fejlődéséhez. Előnyben részesíti a már rendelkezésre álló erőforrások hasznosítását (mint például saját megtakarítások felhasználását hitelek helyett, vagy a gazdaságban termelt anyagok felhasználását a vásárolt termékekkel szemben). A multifunkcionális agrárgazdaság a vidék hármas feladatát – gazdasági (termelési) , ökológiai , valamint a társadalmi (közösségi) és kulturális funkciót – komplexitásában tekinti. Az európai mezőgazdaság jövője szorosan kapcsolódik a természeti és táji erőforrások fenntartható hasznosításához, a környezetvédelemhez, valamint a versenyképes és fenntartható gazdálkodáshoz. A téma jelentőségét felértékeli a multifunkcionális mezőgazdaság fogalmának, azaz a mezőgazdaság sokoldalú szemléletének a széleskörű terjedése.

A projekt keretében lehetőség nyílik a multifunkcionális mezőgazdasághoz kapcsolódó alapkutatások megvalósítására, a hazai kutatói kapacitások hálózatba történő összekapcsolására, fiatal kutatók bevonására a kutatási feladatokba , az eredmények széleskörű nemzetközi megismertetésére, a nemzetközi kutatási hálózatokhoz való csatlakozásra, valamint a hálózat révén a  nemzetközi kutatási programokban való részvételre. 

A célcsoportba tartoznak a projekt konzorciumát alkotó intézmények felsőoktatási hallgatói (különös tekintettel a doktoranduszokra és doktorjelöltekre); posztdoktorok, oktatók, (fiatal) kutatók; felsőoktatási intézmények K+F munkatársai, az érintettek pedig a megvalósítás földrajzi közelében és tágabb hatásterületén élő társadalom, illetve agrár-élelmiszeripari vállalkozói kör.

A pályázathárom egyetem együttműködésével 36 hónap alatt 100 %-os támogatási intenzitás mellett valósul meg967 420 489 Ft összköltséggel, amelyből a Debreceni Egyetem a konzorcium vezetőjeként 428 171 099 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. A támogatás további megoszlása: Eszterházy Károly Egyetem 329 149 390 Ft, a Nyíregyházi Egyetem 210 000 000 Ft.

 

Támogatás összege: 967 420 489 Ft.
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01.
Futamidő: 36 hónap
A projekt szakmai vezetője: Prof. Dr. Jávor András, egyetemi tanár, rektori főtanácsadó

Közzététel dátuma: 
2017. november 27.