A Debreceni Egyetem közleménye

A Debreceni Egyetem Szenátusa 2019. január 24-ei ülésén döntött arról, hogy Doctor Honoris Causa címet adományoz Matolcsy Györgynek, a Magyar Nemzeti Bank elnökének az intézmény érdekében több éve végzett szakmai munkája elismeréseként. Az egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje értelmében a díszdoktori címet nemzetközi elismertségű tudományos munkássággal és az egyetem érdekében kifejtett tevékenységgel lehet kiérdemelni.

A Gazdaságtudományi Kar tanácsa egyhangúlag megszavazta a felterjesztést, melyet az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács is támogatott, az intézmény Szenátusa pedig 2019. január 24-i ülésén nagy többséggel (56 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) szavazott meg. Minden esetben az eljárásrend szerint, a szükséges szavazati többséggel határoztak a testületek.

A Debreceni Egyetem Doktori Szabályzata szerint a kitüntető címet a doktor- és díszdoktoravató ünnepségen, vagy más ünnepélyes egyetemi rendezvényen veheti át a kitüntetett.

Kelt: Debrecen 2019. 01. 25.

Közzététel dátuma: 
2019. január 25.