A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

2019. 01. 04.
Debreceni Egyetem

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az EFOP-4.1.3-17-2017-00244 számú „A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos
Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című projektről.

A projekt célja az egyetem által fenntartott Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában és Általános Iskolájában mindhárom feladatellátási helyszínt érintő infrastrukturális fejlesztések megvalósítása valós, helyi igényekre és hiányokra alapozva. A beruházás megvalósítása során az elsődleges szempont az volt, hogy a tanulók a lakóhelytől és képességüktől függetlenül egészséges, biztonságos és korszerű körülmények között, a hozzáférés egyenlő esélyeivel részesüljenek minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A fejlesztés eredményeként a 3 feladatellátási helyen számos fejlesztés valósulhatott meg.
A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Debrecen, Kossuth utca 33. szám alatti feladatellátási helyén megvalósult a fejlesztő, valamint pszichológusi szoba kialakítása, továbbá a könyvtár felújítása. A pszichológusi szoba kialakításával biztosítottá vált egy speciális fejlesztő foglalkozások és az iskolapszichológus fogadó óráinak, foglalkozásainak megtartásához szükséges helyiség. A szobában lehetőség nyílik az egyéni és kiscsoportos foglalkozások megtartására bármely korosztály, illetve a szülők számára. A korábbi kopott, sérült burkolatú, kis alapterületű könyvtár területének megnövelésével egy gyerekközpontú, barátságos, mindenki számára szívesen látogatott könyvtár került kialakításra.
A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Debrecen, Arany János tér 1. szám alatti feladatellátási helyén felújításra került a tornaterem és a hozzá kapcsolódó vizesblokk. A leromlott állagú tornaterem és a hozzá kapcsolódó elavult öltöző és elhasználódott vizesblokk, valamint az itt megtalálható gépészeti rendszerek kerültek felújításra.
A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Debrecen, Csengő utca 4. szám alatti feladatellátási helyén teljes körűen felújították a „D” épület alagsorát. A kialakított helyiségekben tanórán kívüli foglalkozások, iskolai programba beillő rendezvények, előadások, a diákönkormányzati munkát segítő foglalkozások megtartására kerül sor, amely erősíti az iskola összetartó erejét, külső kapcsolatainak hatékonyságát.

Az iskolában megvalósított infrastrukturális fejlesztések fokozzák az intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást, a nyitottságra ösztönző nevelést, növelik a diákok számára nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést, és hozzájárulnak a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia megvalósításához.

Projektazonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00244
Projekt címe: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
Az elnyert támogatás összege: 143 292 480 Ft

Közzététel dátuma: 
2019. január 07.

Letölthető dokumentumok