„ A Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai képzés megújítása érdekében” című, EFOP-4.2.1-16-2017-00015 azonosítószámú projekt

2018| 04 | 09
Pályázati Központ
DEBRECENI EGYETEM

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
ELINDULT A DEBRECENI EGYETEM „A DEBRECENI EGYETEM FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A GYAKORLATI ÉS SZAKMAI KÉPZÉS MEGÚJÍTÁSA ÉRDEKÉBEN” CÍMŰ, EFOP-4.2.1-16-2017-00015 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTJE.

A fejlesztés keretében a Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúrája kerül fejlesztésre, bővítésre a gyakorlati és szakmai képzés megújítása érdekében. A megvalósítandó fejlesztés számtalan új lehetőséget teremt az felsőoktatási képzés területén, kiszélesíti a gyakorlati képzés lehetőségeit, elősegíti a felsőoktatás kibocsátásának minőségi javulását és az erre épülő munkaerő-piaci kapcsolatmenedzsment és technológia-transzfer tevékenységeket.

A fejlesztés a Debreceni Egyetem több szervezeti egységét is érinti:

1. Az Általános Orvostudományi Kar skill laborjainak fejlesztése, bővítése három szervezeti egységet érintene:
- Az Interaktív Orvosi Gyakorlati Központ területbővítése a jelenlegi helyszínén (Szemészeti Klinika épületének oldalszárnya) nem lehetséges tovább, ezért ez a Sebészeti Műtéttani Tanszék „B” épületének rekonstrukciójával egybekötötten valósulna meg egy új emelet (opcionálisan magastetőtér beépítés) kialakításával. A fejlesztés végeredményeként a skill laborfejlesztési koncepció is maradéktalanul teljesülne, hiszen egy kubatúrában lennének az általános orvosi skill eszközei és egy másik kubatúrában pedig az operatív jellegű beavatkozások szimulátorai, eszközei, igazodva a debreceni orvosképzőhely campus adottságaihoz.
- A Sebészeti Műtéttani Tanszék „A” részlegét is magában foglaló épület I. emeletén még elfekvő raktárként funkcionáló terület oktatási infrastruktúra-bővítésre irányuló hasznosítása.
- A Sebészeti Műtéttani Tanszék „B” épületének a modern sebészeti skill képzéshez igazodó korszerűsítése, az oktatás feltételeinek javítása, emeletráépítés / magastetőtér kialakítása és beépítése, ami egyúttal az Interaktív Orvosi Gyakorlati Központ területbővítéseként szolgálna.
- A Szemészeti Tanszék területén meglévő helyiség átalakítása és szükséges gyakorló műtői eszközökkel való felszerelése szemészeti műtéttani skill labor létrehozására.
- Az Interaktív Orvosi Gyakorlati Központ meglévő helyiségeinek szükség szerinti megújító kifestése, nyílászárók szükség szerinti javítása, mágneskártyás beléptető rendszer kialakítása.
- Az új infrastruktúrában WiFi elérés is kialakításra kerül. Az új infrastruktúra lehetőséget ad a régi épületek akadálymentesítésére és a gyermekbarát helyiségek (pelenkázó, gyermekmegőrző) biztosítására.

2. A Klinikai Központban új oktatási terek létrehozása indokolt, melyet jelen projekt keretében kívánunk megvalósítani a Klinikai Központ épületének átépítésével. Az új termek a fent felsorolt tevékenységeknek és hallgatóknak biztosít majd új helyszínt.
A tervek szerint a Debreceni Egyetem területén található gázfogadó épület helyén kívánunk egy többfunkciós Learning Centert létrehozni, melynek keretében egy háromszintes, előadó és szemináriumi termekkel kombinált hallgatói tér kerül kialakításra

3. A Fogorvostudományi Kar esetében a gyakorlati képzést szolgáló eszközök, műszerek beszerzésére kerül sor.
4. Az Egészségügyi Karon Skill Labor kialakítása valósul meg, célja egy szimulációs központ kialakítása, felújítása, a hallgatói kiszolgáló rendszerek fejlesztése (szerver, tárhely kapacitások bővítése), valamint a betegbiztonság, a betegelégedettség, a magyar betegellátás színvonalának javítása.
5. A Népegészségügyi Karon új Gyógytornász Skill Labor kerül kialakításra. Mind az infrastrukturális felújítások, mind pedig a képzéseket támogató laboratóriumok eszközállományának fejlesztése megtörténik.
6. A Gyógyszerésztudományi Karon az informatikai rendszer fejlesztése fog megvalósulni, amely során a gyógyszerészképzéshez kapcsolódó gyógyszer expediáló és számítógépes adminisztrációs skill laborokat szereljük fel a megfelelő informatikai háttértámogatással. Ezen laborokat fejlesztjük a beszerzésre kerülő mérlegekkel és a gyógyszerészhallgatók gyakorlatorientált képzéséhez szükséges mérőberendezésekkel.
7. A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon megvalósítani kívánt gyakorlati képzőhely korszerűsítések a fejlesztés által közvetlenül érintett tanszékek és tudományterületek mellett az állattenyésztési, növénytermesztési és kertészeti tudományterületekhez egyaránt kapcsolódnak. Ezek zömében labor, kísérleti, analitikai eszközök beszerzését jelentik.
8. A Műszaki Karon a gyakorlatorientált mérnökképzési infrastruktúra és hallgatói terek kialakításának célja a jelenlegi és új hallgatók munkaerő-piaci versenyképességének növelése, továbbá a hallgatói létszám csökkentésének megfékezése.
9. Természettudományi Karon a képzési anyagok és eszközök megújítására kerül sor.
10. Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon diagnosztikai és mozgásterápiás eszközpark bővítése fog megvalósulni.
11. A Bölcsészettudományi Kar által megfogalmazott infrastrukturális, műszaki és informatikai fejlesztések célja a tanárképzéshez kötődő elméleti és gyakorlati képzés, valamint az oktatás és kutatás színvonalának emelése.
12. A projekt keretében általános informatikai fejlesztés fog történni, ami az intézmény egészét érinti:
- Egyetemi vezetékes hálózati végpontok sávszélességének növelése, elavult eszközök cseréje
- Gerinchálózati kapcsolatok sávszélességének növelése 40 GE technológiák bevezetése, gerinchálózati aktív eszközpark korszerűsítése
- A Debreceni Egyetem WiFi rendszerének fejlesztése, elavult bázisállomások cseréje, kültéri és beltéri lefedettség növelése
- Multimédiás tananyagok minőségének javítása
- Nagy felbontású, késleltetés nélküli, élő közvetítés lehetőségének megteremtése.

 

Támogatás összege: 6 225 997 224 Ft (100%)
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.04.01.
Futamidő: 36 hónap
Szakmai vezető: Törös Attila
E-mail: torosatt@fin.unideb.hu

 

Közzététel dátuma: 
2018. április 11.