A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

17 | 10 | 04
Pályázati Központ
DEBRECENI EGYETEM

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
ELINDULT „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” CÍMŰ, EFOP-3.4.3-16-2016-00021 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT.

A Debreceni Egyetem az EFOP-3.4.3-16 Pályázati Felhívással összhangban olyan tevékenységeket dolgozott ki a projekt megvalósítása kapcsán, amellyel hozzájárulnak a magyar felsőoktatás teljesítményének fokozásához az által, hogy a projekt keretében elkészülő tananyagok versenyképes tudást biztosítanak az intézménybe jelentkező és a képzésben részt vevő hallgatók számára. Az új tananyagok digitalizálásának és e-learning tananyagok kidolgozásának köszönhetően könnyebben elérhetők lesznek az információk, tananyagok a hallgatók számára, és hozzájárulnak az egyetemi oktatás mellett a felnőttképzés más formáinak kiszolgálásához, ezzel támogatva az Európai Unió „Lifelong learning” célkitűzéseit.

A tananyagfejlesztés mellet a konzorciumi partnerként részt vevő Kisvárdai Közösségi Felsőoktatási Képző Központban tervezett képzési programok kiterjesztése várhatóan növelik a felsőoktatási szolgáltatások területi lefedettségét, így az ott indítandó idegenforgalmi képzések előreláthatóan olyan területeket is elérnek, melyek nem tartoznak a Debreceni Egyetem beiskolázási térsége alá vagy az ott élők számára aránytalan terhet jelent a debreceni helyszínen folyó képzésekre eljutás, az ott tartózkodás, bentlakás, megélhetés. A másik nagyon fontos kari kezdeményezés a hallgatók gyakorlati képzésének kihelyezése a hátrányos vagy komplex programmal segítendő járásokba, ami reményeink szerint szorosabb együttműködést eredményez ezen térségek felzárkóztatásában.

A projekt során megvalósuló tevékenységek célja a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növelése a társadalomban új képzési programok és nemzetközi együttműködések által.

Az új képzési programok és módszertani elemek bevezetésével a felsőoktatás teljesítményközpontú átalakítását és az ehhez szükséges intézményi struktúrát tervezzük kialakítani, amely segíti a képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti összhang erősítését.

Támogatás összege: 3 928 527 035 Ft (100%)
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.01.01.
A projekt fizikai zárása: 2021.12.31
Szakmai vezető: Prof. Dr. Bartha Elek
E-mail: racz.annamaria@unideb.hu
 

Közzététel dátuma: 
2017. október 05.

Letölthető dokumentumok