A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

MEGKEZDŐDÖTT „A DEBRECENI EGYETEM FEJLESZTÉSE A FELSŐFOKÚ OKTATÁS MINŐSÉGÉNEK ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉNEK EGYÜTTES JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN” CÍMŰ, EFOP-3.4.3-16-2016-00021 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

A Debreceni Egyetem 2017 januárjában kezdte meg az EFOP-3.4.3-16-2016-00021 azonosító számú projekt megvalósítását. A pályázat keretében olyan tevékenységeket valósítanak meg, amellyel hozzájárulnak a magyar felsőoktatás teljesítményének fokozásához az által, hogy a projekt keretében elkészülő tananyagok versenyképes tudást biztosítanak az intézménybe jelentkező és a képzésben részt vevő hallgatók számára. Az új tananyagok digitalizálásának és e-learning tananyagok kidolgozásának köszönhetően könnyebben elérhetők lesznek az információk, tananyagok a hallgatók számára, és hozzájárulnak az egyetemi oktatás mellett a felnőttképzés más formáinak kiszolgálásához, ezzel támogatva az Európai Unió „Lifelong learning” célkitűzéseit.

A projekt kiemelt célja, hogy a felsőoktatásba bekerült hallgatók tanulmányaikat sikeresen, oklevéllel a kezükben zárják, csökkenjen a végzettség nélkül az oktatásból kilépők száma. Ennek elérése érdekében több karon mentorálás keretében nyújtanak segítséget a hallgatóknak tanulmányi, életvezetési, szabadidős és egyéb tevékenységeik tervezésében, megvalósításában. A hallgatók támogatása mellett az oktatók módszertani, szakmai felkészítése is része a projektnek, hogy a hallgatók tanulási igényeihez alkalmazkodó képzéstartalmakkal, módszertanokkal bővíthessék eszköztárukat, ismereteiket.

A tananyagfejlesztés mellet a konzorciumi partnerként részt vevő Kisvárdai Közösségi Felsőoktatási Képző Központban tervezett képzési programok kiterjesztése várhatóan növelik a felsőoktatási szolgáltatások területi lefedettségét, így az ott indítandó idegenforgalmi képzések előreláthatóan olyan területekre is eljutnak, ahonnan nehezebben érhetők el a tanulni vágyó fiatalok számára a Debreceni Egyetem képzései, mert az ott élők számára aránytalan terhet jelent a debreceni helyszínen folyó képzésekre eljutás, az ott tartózkodás, bentlakás, megélhetés. A másik nagyon fontos kari kezdeményezés a hallgatók gyakorlati képzésének kihelyezése a hátrányos vagy komplex programmal segítendő járásokba, ami reményeink szerint szorosabb együttműködést eredményez ezen térségek felzárkóztatásában.

A projekt keretében kidolgozott új képzési programok és módszertani elemek bevezetésével a felsőoktatás teljesítményközpontú átalakítását és az ehhez szükséges intézményi struktúrát tervezzük kialakítani, amely segíti a képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti összhang erősítését.

Támogatás összege: 3 928 527 035 Ft (100%)
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.01.01.
A projekt fizikai zárása: 2021.12.31
Szakmai vezető: Prof. Dr. Bartha Elek
 

Közzététel dátuma: 
2018. december 10.

Letölthető dokumentumok