A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskola és Kollégium infrastrukturális fejlesztése

2019. 01. 04.
Debreceni Egyetem

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az EFOP-4.1.3-17-2017-00240 számú „A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskola és Kollégium infrastrukturális fejlesztése” című projektről.

A projekt célja az egyetem által fenntartott Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma, mint gyakorlóiskola infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása valós, helyi igényekre és hiányokra alapozva. A beruházás megvalósítása során az elsődleges szempont az volt, hogy a tanulók a lakóhelytől és képességüktől függetlenül egészséges, biztonságos és korszerű körülmények között, a hozzáférés egyenlő esélyeivel részesüljenek minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A fejlesztés eredményeként többek között felújításra került a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma főépületének aulája és lépcsőháza. A főépület igazgatói irodájában, a titkárságon és a folyósón, valamint az informatikai helyiségekben új padlóburkolatok kerültek kialakításra, kicserélésre kerültek a külső és belső nyílászárók, valamint a komplett erős és gyengeáramú hálózat felújítása is megvalósult.
Közösségi funkciót ellátó terület, illetve élelmiszerlabor és raktár került kialakításra, átalakításra új padlóburkolatokkal, nyílászárók cseréjével, új vakolattal, valamint a gépészeti szerelvények és vezetékek cseréjével.
A „Csontos” épület és a gépműhely helyiségekben elvégzett vakolatjavítások, új felületképzések, nyílászáró-cserék és gépészeti szerelvények és vezetékek cseréje, valamint a gépműhely esetében új gázkazán beépítése valósult meg.

Az iskolában megvalósított infrastrukturális fejlesztések fokozzák az intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást, a nyitottságra ösztönző nevelést, növelik a diákok számára nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést, és hozzájárulnak a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia megvalósításához.

Projektazonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00240
Projekt címe: Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskola és Kollégium infrastrukturális fejlesztése
Az elnyert támogatás összege: 146 509 959 Ft

 

Közzététel dátuma: 
2019. január 07.

Letölthető dokumentumok