Bioanalitikai műszerpark fehérjeszintű gyógyszerjelöltek molekuláris és sejtszintű vizsgálatához

2018. | 12. | 14.
Debreceni Egyetem

SAJTÓKÖZLEMÉNY
GINOP-2.3.3-15-2016-00020 BIOANALITIKAI MŰSZERPARK FEHÉRJESZINTŰ GYÓGYSZERJELÖLTEK MOLEKULÁRIS ÉS SEJTSZINTŰ VIZSGÁLATÁHOZ

A projekt során beszerezett bioanalitikai műszerpark egy olyan európai szintű integrált infrastruktúra és tudásbázis létrehozását eredményezi, amely a molekuláris szintű vizsgálatoktól a sejtanalitikáig kiszolgálja az alap- és alkalmazott kutatásban dolgozókat, kutató klinikusokat, valamint húzóereje lehet a térség egészségipari fejlesztéseinek, segítséget nyújtva az ipar szereplőinek biológiai és klinikai kérdések komplex megközelítésben történő megválaszolásához.

A fejlesztés a nagy érzékenységű analitikai rendszerek és a korszerű metodikai alkalmazások révén olyan kompetenciák megjelenését eredményezi, melyek hosszabb távon elősegíthetik új, fehérjealapú innovatív terápiák bevezetését, és jelentősen hozzájárulnak új kutatási eredmények létrejöttéhez és az eddigieknél is magasabb szintű publikációs aktivitáshoz. Ugyanakkor, a beszerzett műszer-együttes megteremti a klinikai kipróbálások analitikai hátterét is, és egy olyan alkalmazási rést kíván kitölteni, amely hazai viszonylatban egyedülálló, európai- és világviszonylatban is nagy jelentőségű probléma-megoldási lehetőséget kínál a hazai és az európai kutatók, klinikusok és ipari szereplők részére. Ugyanakkor az Észak-Alföldi régióban, elsősorban Hajdú-Bihar megye tudásrégióban működő ipari partnerek kiszolgálása révén az infrastruktúra hozzájárul a térség egyik fő húzóágazatának a fejlődéséhez, a gyógyszeripari és a biotechnológiai cégek prosperitásához. A tudásbázis elhelyezkedése révén, hatékony és gyors információáramlásra biztosít lehetőséget, miközben megvalósul a tudás és technológia transzfer a Debreceni Egyetem és az ipari szereplők között.

A projekt keretében az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:
• Komplex proteomika és metabolomika vizsgálatok támogatásához kapcsolódóan: Transcend II TLX-1 Turboflow és Thermo Orbitrap Fusion Tribrid rendszer
• Sejtanalitikai viszgálatokat támogató LSM 880 mikroszkópos/elektrofiziológiai rendszer
• Fehérje-fehérje kölcsönhatások támogatását biztosító termoferezisen alapuló Monolith NT.115Blue-Red és Monolith NT.LabelFree készülékek
• A lelovasási technikát támogató Envision multiplate reader készülék.

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.02.01-2018.12.31
Támogatási összeg: 883 937 823 Ft

 

Közzététel dátuma: 
2018. december 14.