BETEGBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ FEJLESZTÉSEK A DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONTJÁBAN

Debreceni Egyetem

SAJTÓKÖZLEMÉNY - BETEGBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ FEJLESZTÉSEK A DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI
KÖZPONTJÁBAN

A „Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában” című projekt célja az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések alacsony szinten tartása komplex infekciókontroll stratégiával, ezen belül a kézhigiéne jelentős fejlesztésével, a multirezisztens kórokozók előfordulásának csökkentése az intézményben a környezeti infekciókontroll biztosításával, valamint a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ mindkét telephelyének Legionella mentesítése.

A projekt megvalósításának ideje 2017. október 1. és 2018. szeptember 30. közötti időszak volt. Az EFOP-2.2.18-17-2017-00028 azonosítószámú projekt az EFOP-2.2.18-17 kódszámú felhívás keretében részesült 199 487 600 Ft-os támogatásban, 85%-ban uniós, 15%-ban hazai központi költségvetési forrásból való finanszírozással valósult meg.

A projekt megvalósítása során beszerzésre került 3 db nagyteljesítményű folyamatos UV-C sugárzással működő térfertőtlenítő rendszer, melynek alkalmazásával kiiktatjuk az emberi tévedés lehetőségét és kiváltjuk a kemizációt a térfertőtlenítésben. A beszerzett 400 db kézfertőtlenítő adagoló használatával növelni kívánjuk a kézhigiénés direkt compliance értéket, biztosítva a kézfertőtlenítés lehetőségét nem csak az egészségügyi dolgozók, hanem a betegek és hozzátartozók részére is. A klinikatelep Legionella mentesítése több mint tíz éves problémát oldott meg,

lecsökkentve a betegek Legionella expozitíciójának kockázatát. A nagyrizikójú osztályokon – transzplantációs, koraszülött és felnőtt intenzív - a betegek védelme érdekében ezután is alkalmazni fogjuk a végponti vízszűrőket. A 6 db Endoszkóp mosó/fertőtlenítő rendszer az endoszkópos vizsgálatok gördülékenységét javítja azáltal, hogy a rövid ciklusidejű fertőtlenítés több vizsgálatot tesz lehetővé.
Ezek a fejlesztések javítják az egészségügyi dolgozók munkakörülményeit és a betegellátás minőségét, valamint növelik a betegek és hozzátartozóik elégedettségét.

A projektről bővebb tájékoztatás Dr. Bertáné Dr. Orosi Piroska szakmai vezetőtől kérhető.
Elérhetősége: +36/52/255-795; orosip@med.unideb.hu

 

Közzététel dátuma: 
2018. október 11.

Letölthető dokumentumok