BETEGBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ FEJLESZTÉSEK A DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONTJÁBAN

2017 | 11 | 07
Debreceni Egyetem

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
BETEGBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ FEJLESZTÉSEK A DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONTJÁBAN

A „Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában” című projekt célja az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések alacsony szinten tartása komplex infekciókontroll stratégiával, ezen belül a kézhigiéne jelentős fejlesztésével, a multirezisztens kórokozók előfordulásának csökkentése az intézményben a környezeti infekciókontroll biztosításával, valamint a Debreceni Egyetem Klinikai Központ mindkét telephelyének Legionella mentesítése. A projekt megvalósításának ideje 2017. október 1. és 2018. szeptember 30. közötti időszak. Az EFOP-2.2.18-17-2017-00028 azonosítószámú projekt az EFOP-2.2.18-17 kódszámú felhívás keretében részesül 199 487 600 Ft-os támogatásban, 85%-ban uniós, 15%-ban hazai központi költségvetési forrásból való finanszírozással valósul meg.
A projekt megvalósítása során a beszerezni kívánt nagyteljesítményű folyamatos UV-C sugárzással működő térfertőtlenítő rendszer alkalmazásával kiiktatjuk az emberi tévedés lehetőségét és kiváltjuk a kemizációt a térfertőtlenítésben. A kézfertőtlenítő adagolók használatával növelni kívánjuk a kézhigiénés direkt compliance értéket, biztosítva a kézfertőtlenítés lehetőségét nem csak az egészségügyi dolgozók, hanem a betegek és hozzátartozók részére is. A klinikatelep Legionella mentesítése több mint tíz éves problémát oldana meg, lecsökkentve a betegek Legionella expozitíciójának kockázatát. A nagyrizikójú osztályokon – transzplantációs, koraszülött és felnőtt intenzív - a betegek védelme érdekében továbbra is alkalmaznánk a végponti vízszűrőket.  Endoszkóp mosó/fertőtlenítő rendszer fejlesztése az endoszkópos vizsgálatok gördülékenységét javítja azáltal, hogy a rövid ciklusidejű fertőtlenítés több vizsgálatot tesz lehetővé.
A fentiekből következően az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás csökkenése, a betegellátás minőségének javulása, valamint a betegek és hozzátartozóik elégedettségének növekedése várható.
A projektről bővebb tájékoztatás Dr. Bertáné Dr. Orosi Piroska szakmai vezetőtől kérhető.
Elérhetősége: +36/52/255-795; orosip@med.unideb.hu

 

Közzététel dátuma: 
2018. június 04.

Letölthető dokumentumok