A magatartás bölcsességét oktatják

2018. június 18. - 10:36 Ünnepi ülést tartott fennállásának huszadik évfordulója alkalmából a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézete. Munkatársai 6 kar 15 szakán oktatnak, egészségpszichológia mesterszakjuk pedig országosan egyedülálló.

Az emberi viselkedés elméleti és gyakorlati aspektusait vizsgáló Magatartástudományi Intézet 1997-ben jött létre az akkori Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Az alapítóigazgató Molnár Péter professzor idézte fel az indulás körülményeit a június 15-ei DAB Székházban tartott ünnepi ülésen.

- 25 éves szakmai tapasztalattal érkeztem Debrecenbe abban az időszakban, amikor a szakminisztérium felismerte a magatartástudományok oktatásának szükségességét. Az akkori DOTE-n a lehetőségek tárházával fogadtak – emelte ki Molnár Péter professor emeritus.

Míg 1997-ben mindössze egy tárgyat oktatott a debreceni Magatartástudományi Intézet, ma már az egyetem 6 karán (ÁOK, NK, GYTK, FOK, TTK, BTK) 15 szakon képzik a hallgatókat, magyar és angol nyelven egyaránt. Orvoslással és egészségüggyel kapcsolatos pszichológiai (orvosi pszichológia, kommunikáció, magatartásorvostan), bölcseleti és társadalomtudományi tárgyakat (orvosi antropológia, bioetika, orvosi szociológia) oktatnak, valamint két saját szakért is felelősek.

-  Páratlan az a munka, amit kollégáim például a klinikai szakpszichológusok képzésében végeznek, hiszen a négy év alatt 1300 órát tartanak, amely a hallgatók alapos elméleti és gyakorlati felkészítését szolgálja. Mindeközben hatékony szakértői szerepet vállalnak az országos szakmai szervezetekben. Büszkék lehetünk arra, hogy az elmúlt évek alatt 32 kitüntetést kaptak munkatársaink – ismertette Kósa Karolina intézetigazgató, a Népegészségügyi Kar dékánja.

2008 óta egészségpszichológia mesterszakot is kínál a debreceni Magatartástudományi Intézet, ami az országban csak itt működik. Az elmúlt öt év alatt 148-an szereztek ilyen diplomát, közülük sokan értek el kiemelkedő eredményeket TDK-n, OTDK-n.

- Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszékünk másik képzése a klinikai szakpszichológus szakképzés, amelyre Budapestről érkezik minden évben a jelentkezők csaknem fele, annak ellenére, hogy ott is elérhető ez a szak, sőt időnként a Dunántúlról is választanak minket hallgatók. Sokatmondó talán, hogy több, nagy tapasztalattal rendelkező klinikai szakpszichológus hagyta ott állását azért, hogy oktatóként hozzánk csatlakozzon – tette hozzá Kuritárné Szabó Ildikó tanszékvezető.

A pszichológus képzés történetéről a Népegészségügyi Karon Bugán Antal egyetemi tanár adott áttekintést az ünnepi ülés résztvevőinek, majd Bánfalvi Attila docens ismertette az intézet Egészségügyi Humán Tudományok Tanszékének működését. A tanszékvezető fő célként a humaniórák (bioetika, orvosi antropológia, orvosi szociológia, orvosi filozófia) szemléletének és módszertanának hasznosítását jelölte meg az orvos- és egészségtudományok területén, amely e „két kultúra" közötti dialógust segíti elő.

Sajtóiroda - TH