Gomba Szabolcsné (1935-2019)

2019. május 21. - 13:33 Életének 84. évében, 2019. május 8-án elhunyt Gomba Szabolcsné Lábos Olga, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár jogelőd intézményének korábbi főigazgatója.

Gomba Szabolcsné majd’ négy évtizedet töltött az egyetem szolgálatában, mindeközben a könyvtár fejlesztésében elért országos jelentőségű érdemei, a hazai könyvtárügy előmozdítása, az oktató- és a kutatómunkában kifejtett tevékenysége, az egyetem és a könyvtár nemzetközi kapcsolatainak építésében elért sikerei máig elévülhetetlenek.

Lábos Olga Sátoraljaújhelyen született 1935. október 28-án. A piarista Kossuth-gimnáziumi érettségit követően a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-történelem szakán végzett. Okleveles könyvtárosi képesítését 1968-ban szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Tudományos munkásságát a 17. századi protestáns irodalom tárgyában végezte. Doktori disszertációját 1971-ben védte meg.


Kezdetben az Orvostudományi Egyetem, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetem jeles professzorai mellett végezett adminisztratív teendőket. Ebben a minőségében bízták meg a Szerves Kémiai Szakkönyvtár integrált könyvtári modelljének kidolgozásával.

1962-ben kezdett dolgozni a KLTE Egyetemi Könyvtárában, ahol 1995-ös nyugdíjba vonulásáig a könyvtári munka szinte valamennyi területén tevékenykedett. Volt a Folyóirat Osztály csoport-, majd osztályvezetője, Csűry István könyvtárigazgató helyettese, majd 1981-től 14 éven át az intézmény igazgatója.

Magyarországon jó ideig egyedülálló kezdeményezésként ő valósította meg a bibliográfiai rekordok cseréjét a washingtoni Kongresszusi Könyvtár és a KLTE könyvtára között. Az integrált könyvtári rendszer bevezetésével az akkor még Debreceni Universitas társulás egyetemein az egységes könyvtári kommunikáció alapjai teremtődtek meg. Ő maga így értékelte ezt: „…legnagyobb eredményként azt könyvelhetem el, hogy végre tudtam hajtani az egyetemi könyvtári élet ún. <<rendszerváltozását>>: a hagyományos, manuális rendszert sikerült egy új, integrált számítógépes könyvtári rendszerrel, az amerikai Voyagerrel felváltani, melyet néhány évvel ezelőtt a washingtoni Library of Congress is megvásárolt”.

Könyvtárfejlesztő tevékenységének egyik kiemelkedő mozzanata volt a Zeneműtár, a Periodikatár és a Kézirattár kialakítása az Egyetemi templomban. Főigazgatói tevékenykedése alatt bővültek az intézmény nemzetközi kapcsolatai, melyeknek leglátványosabb eredménye a ma is működő Ausztria Gyűjtemény. Szintén az ő nevéhez fűződik a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hajdú-Bihar megyei Szervezetének megalapítása.

A kezdetektől részt vállalt a KLTE-n beindított könyvtárosképzésben is. Tudományos ismereteivel, nyelvtudásával járulva hozzá az új könyvtáros generációk korszerű könyvtár-informatikai felkészültségéhez.
Munkásságát számos díjjal, kitűntetéssel ismerték el, 1995-ben a Köztársasági Érdemrend tiszti kiskeresztjét is átvehette.

Gomba Szabolcsné Lábos Olgát a Debreceni Egyetem, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára saját halottjának tekinti.

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
 

Dokumentumok: