Elismerés a FOK alapítójának

2018. május 31. - 13:41 Rangos szakmai díjjal tüntette ki a Magyar Fogorvosok Egyesülete Márton Ildikó professzort. A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karának alapítódékánja tudományos, szakmai és erkölcsi példaként szolgálhat a jövő fogorvos nemzedékének.

A „Bánóczy Jolán emlékéremmel és jutalomdíjjal” a Magyar Fogorvosok Egyesülete azokat a tagjait ismeri el, akik sokat tettek a hazai fogorvoslásért, a nemzetközi elismertségért és kiemelkedő módon járultak hozzá tudományos munkájukkal, szakmapolitikai, szervezői tevékenységükkel, valamint tudományos, szakmai és erkölcsi példaként szolgálhat a jövő fogorvosai számára. Az elismerést idén Márton Ildikó, a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar (FOK) Konzerváló Fogászati Tanszékének vezetője kapta. Az elismerést a Magyar Fogorvosok Egyesülete május 11-i tudományos továbbképző konferenciáján, Szegeden adták át.

Márton Ildikó 1978-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetemen diplomázott általános orvosként, majd a fog- és szájbetegségek, valamint a konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgákat szerzett. 1989-ben lett az orvostudomány kandidátusa. 1994-ben egyetemi doktor lett, 1999-ben habilitált és 2004 óta az Magyar Tudományos Akadémia doktora. Több mint húsz éve a Debreceni Egyetem Konzerváló Fogászati Tanszékének (és jogelőd intézményeinek) vezetője. Ő volt a 2003-ban önállóvá vált Debreceni Fogorvostudományi Kar alapítódékánja. 2010-ben létrehozta, és azóta is vezeti hazánk egyetlen Fogorvostudományi Doktori Iskoláját.

Tudományos munkája kiemelkedő, nemzetközileg is jegyzett. Közlemények száma 83, számos könyvfejezet, szakmai protokoll írója, koordinátora. Témavezetése mellett hat hallgató szerzett PhD fokozatot, és jelenleg is három tézis irányítója. Számos kutatási projekt kötődik a nevéhez.

A Magyar Fogorvosok Egyesületének vezetésében több mint 17 éve van jelen, hat éven át (2003-2009-ig) volt az egyesület elnöke. Jelenleg az Europai Endodonciai Társaságnak, az MFE és Magyar Endodoncia Társaság vezetőségének, valamint az MTA II. sz. Doktori Bizottságának tagja.

Sajtóiroda-MM
Fotó: Magyar Fogorvosok Egyesülete