A márciusi ifjak öröksége

2018. március 14. - 14:08 Az intézmény csaknem 100 dolgozója vehetett át elismerést a Debreceni Egyetemen az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen.

- A reformkor és a márciusi ifjak öröksége nemcsak csodálatos és felemelő, hanem egyúttal olyan érték is, mely komoly súly és felelősség. Az örökséget megőrizni, gyarapítani és kellő módon továbbadni kell és nem elherdálni. Erre szólít fel a márciusi ifjak egyike, Jókai Mór: „A jövendő terhe vállaidon fekszik: légy erős. Légy töretlen, hogy azt diadalmasan elviselhesd. Mi egy szabad hazát adtunk nektek örökségbe s a túlvilágról is eljövünk számon kérni, hogy tartottátok fenn a magyarok hazáját. Isten vezéreljen minden pályátokon” – fogalmazott ünnepi beszédében Pintér Ákos, a Debreceni Egyetem általános rektorhelyettese.

A hallgatók nevében Csont István, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökhelyettese mondott beszédet, melyben Gróf Széchenyi István az 1848-as áprilisi törvényeket megelőzően, az Országgyűlésben elhangzott szavait idézve:

-  „Magyarországnak oly pillanatában élünk, hol egy új aera kezdődik. A lehető legnagyobb őszinteség, és a sebeknek legnagyobb mélységig való kitárása egy részről, de más részről azon engesztelő hangulat, mely szükséges fejedelem és nemzet, kormány és nemzet között, midőn amit néhány nap óta tanácskozás alá vettünk, mondhatom: tanácskozás alá vettünk azon örömérzéssel, hogy biborodik végre azon hajnal, mely nemzetünknek alkotmányos és nemzeti kifejlődését meghozza: bár ha ez nem is történhetik meg kevés perczek lepergése alatt, biztosan remélheti a jövő kor, hogy fáradalmainknak sikere lesz.” – idézte Csont István.

Az általános rektorhelyettes az ünnepségen adta át a több éven át nyújtott kimagasló teljesítményért járó Kiváló Dolgozó kitüntetést 42 dolgozónak.

A Debreceni Egyetem rektora Elismerő Oklevelet adományozott azoknak az oktatóknak, kutatóknak, dolgozóknak, akik feladataikat kiemelkedő hozzáértéssel, szorgalommal végzik és az egyetem közéletében aktív szerepet vállalnak. Az elismerést 53-an vehették át.

Az ünnepség a Debreceni Egyetemi Színház társulatának műsorával zárult a Főépület Aulájában. A 2. emeleti kerengőn az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár munkatársainak jóvoltából korabeli hangulatot idéző „forradalmi teaház” várta az egyetem polgárait.

Sajtóiroda - BZs